Briga za dobrobit i zaštitu životinja bi trebala biti dio svakodnevnog života. Svako neetičko i nehumano postupanje prema živim bićima strogo osuđujemo i informiranjem javnosti o postupanju prema životinjama nastojimo podignuti svijest svakog čovjeka.

U svrhu informiranja o dobrobiti životinja, domaćih, divljih i kućnih ljubimaca, na našoj stranici možete pronaći članke o uzgojnim farmama, brizi za kućne ljubimce i neprofitnim organizacijama koje se bore za život i slobodu svih vrsta životinja. Saznajte više o postupanju prema domaćim životinjama i borbi za pravilno i humano postupanje prema njima, informirajte se o organizacijama kojima je cilj osuditi svako maltretiranje, zlostavljanje i ubijanje životinja, proučite smjernice o kućnim ljubimcima i kako uskladiti suživot psa ili mačke sa vlasnicima.

Pronađite teme o radu najvećih svjetskih i Hrvatskih udruga i organizacija za prava životinja, sudjelovanju u volonterstvu i kampanjama, podršci etički i ekološki prihvatljivom tretiranju domaćih i divljih životinja.

Odlučite li se postati aktivni zagovornik za prava životinja, postat ćete dijelom neprekidive zajednice koja iz dana u dan daje glas onima koji se ne mogu boriti za sebe. Podržite Zakon o zaštiti životinja i strogo osuđujte svakog zlostavljača. Dignite glas za zatvaranje farmi krzna, industrijskih farmi na kojima životinje prolaze mučni život u tišini iza zatvorenih vrata. Podržite svaku akciju i prosvjed koji se zalažu za bolje tretiranje svih vrsta životinja i stvorite jedinstven krug sa svim istomišljenicima u svijetu.

Čovjek je tu da se pokaže iznad svih, ne s količinom moći kojom raspolaže, nego veličinom njegove milosti prema bićima ispod sebe.