Osiguravanje životinjama adekvatnog smještaja, pravilne ishrane, ispravne veterinarske skrbi, brige o dobrobiti pa čak i humanog načina eutanazije, zadatak je svakog čovjeka koji iole brine o etički ispravnom načinu ophođenja prema svim živim bićima. Pronađite informacije i savjete o njihovoj dobrobiti i borbi protiv nehumanosti.