Čovjekova velika potreba za mesom, jajima i mlijekom uvjetuje veliku količinu uzgojnih i industrijskih farmi diljem svijeta. Farme krava, svinja, peradi, ovaca, koza i kopitara masovno se stvaraju i pune tisućama životinja s ciljem uzgoja i prerade. U tom poslu gubi se smisao etike, odnosno, samog odnosa prema životinjama.

Industrijske farme

Razni nazivi poput “slobodnih pašnjaka” često se nalaze na etiketama kutija jaja i mlijeka i mesnih proizvoda, no taj naziv je daleko od istine. Nažalost, nigdje u Hrvatskom zakonu ne pišu točne regulative oko ovog izraza, pa proizvođači često iskrivljuju činjenice oko toga. Većina industrijskih farmi su horor priče za sve životinje; krave se drže u nehumanim uvjetima, natiskane u tzv. štalama jedna do druge, bez mogućnosti neograničenog kretanja. Telad se odvaja od majki na brutalne načine, a krave se muze tjednima bez prestanka. Zlostavljanje i maltretiranje životinja je nerijedak slučaj i užasan je prikaz nesposobnosti osoblja koje je zaposleno da se brine o tim životinjama.

Jaja “baterijskog” ili “podnog” uzgoja skrivaju gorku istinu o postupanju prema kokošima nesilicama. Prevelik broj ovih ptica naguran u male kaveze, u nemogućnosti da se pomaknu, okrenu ili čak i ustanu, baterijski uzgoj čini previše stravičnim. Podni uzgoji nisu ništa humaniji; na tisuće ptica zgurano u prostorije, često se međusobno kljucaju, ugibaju u gužvi, bez zraka i tako provedu cijeli svoj život – koji je isuviše kratak. Muški pilići automatski se ubijaju, svi ostali pilići nehumanim procesom hranjenja hranom koja je daleko od njihove prirodne, tove se u što kraćem roku da budu meso za izvoz i preradu.

Svinje konstantno osjemenjuju, rađaju prasad koja cijeli život provedu uz majku koja leži na betonu na boku i pati u agoniji.

Reakcije javnosti

Na sve više informacija i video uradaka koji se pojavljuju na internetu o neljudskom tretiranju životinja, ljudi su počeli buditi svijest i sve je više boraca za pravdu. Uzgojne farme gube na popularnosti i potrošači počinju obraćati pažnju na koji način je meso došlo do njihovog tanjura.