Razni tipovi farmi postoje u svijetu te razni izrazi se koriste kako bi se opisao život domaćih životinja na njima. Saznajte o domaćim životinjama i njihovom životu kroz uzgojne farme, više o konceptu otvorenih pašnjaka i dobrobiti farmskih životinja.