Udruge koje se bave promicanjem prava i slobode svih životinja, bilo divljih ili pitomih, obuhvaćaju cijelu Hrvatsku. U svim regijama i županijama, ističu se lokalni heroji koji svojim radom i upornošću rade na osvještavanju ljudi na boljitak suživota između njih i životinja.

U istarskoj županiji, jedna od takvih udruga osnovana je 2002. godine u gradu Puli.

Udruga se svojim radom aktivno bavi već 18 godina na području grada Pule i šire okolice. Jedan od glavnih ciljeva ove neprofitne organizacije jest suzbijanje lošeg postupanja prema životinjama, nasilja i napuštanja kućnih ljubimaca. Snoopy kroz dugi niz godina osigurava smještaj i adekvatnu skrb napuštenim životinjama, kroz rad volontera i volonterki koji svaki dan neumorno izlaze na teren u hitne intervencije.

Još jedna od misija Snoopyja jest osvještavanje građana o pravilnom načinu življenja sa životinjama i poticanje javnosti na okupljanja, akcije i prosvjede u svrhu zaštite životinjskih prava.

Kroz svoj rad, upoznati sa Zakonom o zaštiti životinja, promiču provođenje svih kaznenih odredbi koje se tiču ubijanja, nasilja nad životinjama, neadekvatnom držanju ljubimaca i zlostavljanja istih. Borbom protiv zlostavljača i aktivnim sudjelovanjem u njihovom privođenju nadležnim tijelima, na taj način osiguravaju i pridonose poboljšanju svijesti ljudi o odnošenju prema životinjama.

Iako su situirani u Puli, nerijetko djeluju i u drugim županijama, kroz privremena udomiteljstva, prijevoze udomljenih pasa i mačaka u druge gradove i razne akcije i prosvjede koji povezuju sve istomišljenike i volontere iz cijele Hrvatske.

Udruga se skrbi i o desecima pasa koji se nalaze u privremenom skloništu za napuštene životinje uz gradsko odlagalište otpada. Nekolicina volontera i volonterki skrbi za sedamdesetak pasa, brinući se o prehrani, vodi i osiguravajući im potpunu veterinarsku skrb. Uz sklonište, brinu i o životinjama u privremenim domovima, posreduju u udomljavanjima i brinu da se svaka životinja koja prođe kroz njihovo sklonište udomi u sigurne ruke.

Snoopy je sinonim za nadu u Puli, kroz oči volontera i životinja, uz “no-kill” sklonište, s njima svaka životinja ima pravo na život.